Обучението е част от пилотното издание в България на „Solve for Tomorrow“ – глобалната КСО програма на компанията

22-ма учители от 10 града са първите обучители по дизайн мислене в програмата за корпоративна социална отговорност на Samsung България – Solve for Tomorrow. Преподавателите преминаха специално обучение на тема „Прилагане на дизайн мислене в проектно-базирано обучение за намиране на иновативни решения“, което се проведе преди дни в град София. Лектори на събитието бяха д-р Джеймс Йоловски, д-р Ангел Ангелов, Таня Сребева и Магданела Делинешева. Обучението е част от пилотното издание за България на програмата Solve for Tomorrow, която от старта си през 2010 г. е достигнала до 1,8 милиона ученици в 23 държави. Нейната цел е да повиши интереса към образованието по наука, технологии, инженерство и математика (STEM) и чувствителността към местните предизвикателства. Едновременно с това се насърчава изграждането на преносими умения като креативност, критично мислене, колаборация, комуникация чрез проектно базирано обучение.

Освен обучения за учителите в България, програмата Solve for Tomorrow ще обяви скоро и  уникален конкурс за иновативни решения на проблеми в общността, в който могат да участват ученици от 10., 11. и 12. клас. Целта на обучението по дизайн мислене е да подпомогне учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Българското издание на Solve for Tomorrow включва и една специална категория за учители, в която те могат да се състезават с разработени от тях образователни ресурси с добавена реалност (AR). Условията на конкурса ще бъдат обявени в началото на 2022 – 2023 учебна година на сайта на програмата www.solvefortomorrow.bg

Като част от дейностите по програмата Solve for Tomorrow са предвидени обучения на учители по дизайн мислене и за създаване на образователни ресурси с добавена реалност (AR). Обученията са регистрирани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, поддържан от Министерството на образованието и науката, и носят по един квалификационен кредит. Графикът с предстоящите обучения до края на 2022 г. ще бъде публикуван през месец септември на сайта на „Образование 5.0“ – партньор на Samsung България по програмата Solve for Tomorrow.

Всички участници в обучението по дизайн мислене ще получат копие от учебните материали – ръководство за фасилитатора и работни листове, които могат да бъдат използвани като помагало за избираем модул в рамките на профилираната подготовка в 11. и 12. клас, или като предмет от разширената подготовка в 10. клас.

Следете официалните канали на Samsung България и сайта www.solvefortomorrow.bg , за да разберете повече.