28.06.2024
С края на настоящата учебна година приключи и първата поредица безплатни обучения
по прилагане на дизайн мислене в проектно базирано обучение. През май и юни бяха проведени общо 7 обучения, част от глобалната инициатива Solve for Tomorrow на Samsung, която се осъществява в България в партньорство с „Образование 5.0“, „Инфино“ АД и Банка ДСК. В тях се включиха 148 учители от основни, средни и специализирани училища в области Пловдив, Пазарджик и София.

Обучителната програма „Прилагане на дизайн мислене в проектно-базирано обучение за намиране на иновативни решения“ (регистрирана в ИРОПК под УИН 67500009) запознава със същността и основните етапи на процеса на дизайн мислене, прилаган в рамките на учебни проекти. В практическите дейности се използват материалите в помощ на учителя
при работа по подобни проекти, които са подходящи като основно помагало за избираем предмет или модул от профилираната подготовка, както и във факултативните учебни часове или заниманията по интереси.
В началото на новата учебна година ще се проведат още четири обучения, както и четири регионални уъркшопа по дизайн мислене, в които учителите ще участват заедно със своите ученици. Този формат на обучение по новата програма на „Образование 5.0“ – „Практически аспекти на работата по проекти с дизайн мислене“ (УИН 67500021), позволява максимално доближаване до контекста на един училищен проект с дизайн мислене.
С обученията и уъркшопите се насърчава участието в конкурса за иновативни идеи Solve for Tomorrow 2024 – 2025, който се провежда за трета поредна година. В него със своите идеи за решение на реални проблеми могат да участват отбори на ученици от 2. – 12. клас заедно със своите учители. Пълна и подробна информация за условията и етапите на конкурса ще намерите на неговия сайт: https://www.solvefortomorrow.bg/